Hướng dẫn

Gọi ngay để được tư vấn

Hướng dẫn tạo tài khoản

Hệ thống bán vé trực tuyến Vi Vu Bốn Phương cho phép khách hàng đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản trên hệ thống Vi Vu Bốn Phương, khách hàng được hưởng những quyền lợi sau:
1. Chủ động nạp tiền và quản lý tiền trong tài khoản.
2. Mua vé không chịu phí và lệ phí từ bên thứ ba.
3. Dễ dàng quản lý vé đã đặt.
4. Đặt vé cho mình và người thân.
5. Nhận được thông tin khuyến mãi từ Vi Vu Bốn Phương.
Để ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, khách hàng nhấp chuột vào phím . Một trang chức năng cho phép khách hàng nhập các thông tin cần thiết như: email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại và địa chỉ khách hàng. Sau khi nhấp chuột vào phím , một email chứa liên kết kích hoạt tài khoản sẽ được Vi Vu Bốn Phương gửi tới địa chỉ email của khách hàng đã nhập vào hệ thống. Khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản email của mình và nhấp chuột vào liên kết để thực hiện kích hoạt tài khoản trên hệ thống Vi Vu Bốn Phương.
Khi tài khoản được kích hoạt, khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống của Vi Vu Bốn Phương để thực hiện các giao dịch và hưởng những quyền lợi như đã đề cập ở trên.