Hướng dẫn

Gọi ngay để được tư vấn

Quy định chở quá số người trên ô tô

Theo khoản 2 điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có quy định về mức xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ như sau:
Phạt tiền từ 400 - 600 nghìn đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm:
- Trường hợp chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ.
- Trường hợp chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ.
- Trường hợp chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ.
- Trường hợp chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

Số người quy định được phép chở của phương tiện được hiểu là số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Như vậy xe 5, 7 hay đến 9 chỗ ngồi chở quá 1 người, xe từ 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi chở quá 2 người, xe từ 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi chở quá 3 người và xe trên 30 chỗ ngồi chở quá 4 người.
Trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Xe buýt ở Ấn Độ thường xuyên chở quá số người quy định.

Như vậy:

Người điều khiển xe ô tô chở hành khách phải chở đúng số người ghi trong giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và được phép chở thêm số người đã quy định mà không bị phạt như sau:

  • 1 người trên xe đến 9 chỗ ngồi.

  • 2 người trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ ngồi

  • 3 người trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ

  • 4 người trên xe trên 30 chỗ.

Nếu người điều khiển xe chở quá số người cho phép chở được nêu trên thì sẽ bị phạt với lỗi chở quá số người quy định.
(Vi Vu Bốn Phương tổng hợp từ https://luatannam.vn/tin-tuc/xe-o-to-cho-qua-bao-nhieu-nguoi-thi-bi-phat và https://baomoi.com/cho-qua-so-nguoi-quy-dinh-o-to-bi-phat-bao-nhieu/c/27560781.epi)