Xe sân bay Chu Lai: VI VU BỐN PHƯƠNG

Gọi ngay để được tư vấn

Xe sân bay Chu Lai: VI VU BỐN PHƯƠNG

Xe Sân bay Chu Lai là dịch vụ xe đưa đón của Vi Vu Bốn Phương tại Sân bay Chu Lai. Dịch vụ bao gồm xe đưa đón đi chung và xe đi riêng. Xe đi chung bao gồm: Xe sân bay Chu Lai Hội An và Xe sân bay Chu Lai Tam Kỳ. Xe đi riêng phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Hình ảnh Tên xe Tuyến đường Số ghế
92B-005.14 Ghế thường
Biển số: 92B-005.14
Sân bay Chu Lai Hội An 16