Hướng dẫn

Gọi ngay để được tư vấn

Đề xuất 2 phương án tăng phí BOT (theo Báo thanh niên)

Trước nguy cơ phá vỡ phương án tài chính do nhiều dự án BOT giảm doanh thu, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra dự thảo lấy ý kiến trình Chính phủ tăng phí. Có 2 phương án được Bộ Giao thông vận tải đề xuất:
Phương án 1:
Giai đoạn năm 2019 – 2021 tăng phí. Thời gian từ năm 2018 - 2021 có 49 dự án phải tăng phí theo hợp đồng đã ký. Bộ sẽ đàm phán với các nhà đầu tư và ngân hàng tài trợ để xem xét tăng phí trong giai đoạn này. Riêng trong năm 2019 chỉ đàm phán tăng phí đối với các dự án có sụt giảm doanh thu lớn để hạn chế các hệ lụy xấu.
Phương án 2:
Giữ nguyên mức phí như hiện tại, chỉ thực hiện việc tăng theo hợp đồng từ năm 2022. Theo phương án này, 49 dự án có lộ trình tăng phí trong giai đoạn từ 2018 - 2021 sẽ bắt đầu tăng phí từ năm 2022. Theo tính toán, sẽ có khoảng 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính và dự kiến nhà nước phải bố trí khoảng 3.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho các dự án này đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính dự án.
Ưu điểm của phương án 2 là hạn chế ảnh hưởng xấu đến tình hình thu phí đang dần ổn định tại các trạm thu phí. Nhưng nhược điểm là nhà nước phải bố trí ngân sách khoảng 3.000 tỉ đồng trong năm 2022 để đảm bảo tính khả thi về phương án tài chính của các dự án này.
Đối với mức thu phí và lộ trình tăng phí: Tùy vào từng dự án, mỗi lần tăng phí từ 12 đến 18% theo lộ trình dự kiến 3 năm 1 lần.