Hướng dẫn

Gọi ngay để được tư vấn

Giờ chạy xe Tam Kỳ Hội An từ 01 tháng 7 năm 2019

ĐIỀU CHỈNH GIỜ XE CHẠY
 
         Vi Vu Bốn Phương kính thông báo điều chỉnh giờ xe đưa đón Tam Kỳ Hội An từ ngày 01/7/2019 như sau:
TT Giờ tại Tam Kỳ Giờ tại Hội An
1 6h 6h
2 7h 7h30
3 9h 9h
4 11h 11h
5 13h 13h
6 15h 15h
7 16h 16h30
8 17h 17h30
 
          Lưu ý: xe sẽ đón khách 30 phút trước giờ chạy khỏi Tam Kỳ hoặc Hội An
Trân trọng!