Hướng dẫn

Gọi ngay để được tư vấn

Tập huấn người điều hành vận tải tháng 6/2019

Hiệp hội Vận tải Ô tô Quảng Nam thông báo về kế hoạch tập huấn người điều hành vận tải. Kính mời Quý đơn vị tham khảo tại Công văn.